Брошурите Mагазини Немски Център скоро ще бъдат на разположение.