Технополис съхранява местоположения в град Силистра