DM drogeriemarkt съхранява местоположения в град Силистра