Jar Computers съхранява местоположения в град Сливен