Jar Computers съхранява местоположения в град Сандански