Технополис съхранява местоположения в град Пазарджик