Kaufland съхранява местоположения в град Пазарджик