Jar Computers съхранява местоположения в град Монтана