Jar Computers съхранява местоположения в град Кюстендил