Jar Computers съхранява местоположения в град Гоце Делчев